Dykk fra Hurum til Mølen for medlemspris

Dra på dykketur med hvilken som helst klubb i Vestfold til medlemspris (kr. 100,-). Forutsetningen er at du er medlem i minst én av Vestfold-klubbene. Klubbene arrangerer faste turer på forskjellige tidspunkt, så det bør være mulig å dykke OFTE! Her er kontaktinformasjonen for turene hos den enkelte klubb:

Turkontaktinformasjon Vestfold-klubbene1