Medlemsmøte

03-04-2019 18:00 - 20:00

Vallø Båtforening.  Mikkel fra Fue kommer og viser bilder om grotte- og gruvedykking og forteller om turer.  Samt noe info om feltvedlikehold på utstyr.

Vel møtt!