Årsmøte

05-03-2019 19:00 - 21:30

Vallø Båtforening.  Saksliste på web.

Vel møtt!