Styrets sammensetning

Klubbens styre 2017 (fra årsmøtet 23.mars) :

Leder: Kai Määttänen
Nestleder: Aarstein Vigulf
Kasserer: Jens Pran
Sekretær: Agnete Hafsø
Styremedlem: Grit Müller
Styremedlem: Arne Henry Heen
Varamedlem: Marie Bjønness Sørli