Booster \ deltrykksfylling

Klubben har nå gått til anskaffelse av Booster som kan brukes til fylling av O2 over 40% samt Helium, og deltrykksfylling.
Dette utstyret er tilgjengelig for blendere med egen opplæring på dette utstyret.
Det er laget egen instruks for bruk av utstyret som skal benyttes.

Inntil 3L / 232bar flasker for typisk RB kan fylles med inntil 100% O2 for samme pris som Nitrox continous >40% O2, årskort til for tiden 600,-
I tillegg MÅ en ha fri luftfylling årskort til 700,- for enkeltmedlemmer alt. 1000,- for familie.
Det er egne priser for bruk av dette ellers på større flasker, dvs. større enn 3L/ 232 bar.
For tiden koster det 5 øre pr. liter for Nitrox over 40% og 40 øre pr. liter for Helium.  Dette må logges ved hver fylling på egne loggark.

Opplæringsansvarlige på dette utstyret er:
Arne Henry Heen tlf. 98765840
Carl Oscar Øhrn tlf. 41588998
Agnete Hafsø tlf. 48084639
Terje Hafsø tlf. 90934013