Årsmøte

06-03-2018 19:00 - 21:30

Vallø Båtforening.  Saksliste på web.

Vel møtt!