Dykk fra Hurum til Mølen med lokale dykkerklubber

Fylkets klubber er åpne for å ta med dykkere fra andre klubber.
Klubbene arrangerer faste turer på forskjellige tidspunkt, så det bør være mulig å dykke OFTE!
 
Søk opp kontaktinfo på de andre Vestfoldklubbene:
Larvik Dykkerklubb:  http://www.ldk.no
Sandefjord Dykkerklubb:    http://www.sdk.no
Horten Undervannsklubb:   http://www.hortenuvk.com
Holmestrand Dykkerklubb: http://www.dykkerklubben.no/