Historikk fra FDK

Færder Dykkeklubb ble stiftet 1.6.1965 da som Tønsberg Dykkeklubb.  Navnet ble siden endret til Færder Dykkeklubb.