Turer

Aktivitetsliste_TDK_2021_høst

Turer går fra Vallø Båthavn pir1, plass1 om ikke annet er annonsert!
Meld deg på til oppsatt båtfører.  For dagsturer er det normalt muligheter for 2 dykk, kveldsturer kun et.
Vinterdykking er november og ut mars, da er det stort sett 1 dykk som gjelder pr. tur.
Turene blir annonsert kun på facebook-gruppen:  Tønsberg Dykkeklubb (tur-og aktivitetsgruppe)                              

Vi må ha min. 2 påmeldte for at det skal bli tur. Maks ant. dykkere er 8-10.
Min. pris for å ta ut båten er kr. 400,- Dette betyr at om det er kun 2 dykkere så må de bet. 200,- hver.   

 

Turpriser:   1) medlemmer av TDK og andre klubber i Vestfold kr. 100,-      

                  2) ikke-medlemmer (utenom Vestfold) kr. 200,-

                  3) ikke-dykkere: gratis, så lenge det er plass    

Tillegg:

DERSOM det ønskes å kjøre en lenger tur vil normal turpris dekke drivstoff inntil 25 liter. ALT ut over dette må deltakerne spleise på!
Dette gjelder typisk turer syd for Vrengen\Mågerø.
Eks. en har brukt tot. 40 liter bensin på turen. Da vil dykkerne måtte spleise på de siste 15 literne i tillegg til turprisen.
Ved bensinpris på 17,80 (gjeldende pr. april 2019) vil det koste kr. 267 i tillegg. Er det da 4 på tur vil det koste kr. 67,- i tillegg pr. dykker, tot. 167,- for turen pr.dykker (for medl. og Vestfolddykkere).