Turer

Aktivitetsliste_TDK_2024_1_halvår

Turer går fra Vallø Båthavn pir1, plass1 om ikke annet er annonsert!
Meld deg på til oppsatt båtfører.  For dagsturer er det normalt muligheter for 2 dykk, kveldsturer kun et.
Vinterdykking er november og ut mars, da er det stort sett 1 dykk som gjelder pr. tur.
Turene blir annonsert kun på facebook-gruppen:  Tønsberg Dykkeklubb (tur-og aktivitetsgruppe)                              

Vi må ha min. 2 påmeldte for at det skal bli tur. Maks ant. dykkere er 8-10.

Turpriser:
1) Dykker kr. 100,-
2) ikke-dykkere: gratis, så lenge det er plass