Historikk fra TNDK

Medlemsmøte_TNDK_des_1981

Årsberetning_TNDK_1982

 

Medlemsbrev 1-90 (fra 1981 til 1991)  Takk til Terje O. for arkivering og Dag D. for scanning.

Medlemsbrev1 13.5.80-Lover7-.2.80                                  Medlemsbrev31 02.85                                    Medlemsbrev61 08-09.88

Medlemsbrev2 3.12.81                                                       Medlemsbrev32 03.85                                     Medlemsbrev62 10.88

Medlemsbrev3 Møteinnkalling til 19.11.81                          Medlemsbrev33 04.85                                    Medlemsbrev63 11-12.88

Medlemsbrev4 02.82                                                          Medlemsbrev34 05.85                                     Medlemsbrev64 01-02.89

Medlemsbrev5 03.82                                                          Medlemsbrev35 06.85.                                    Medlemsbrev65 03.89

Medlemsbrev6 05.82                                                          Medlemsbrev36 07.85                                     Medlemsbrev66 04.89

Medlemsbrev7 06.82                                                          Medlemsbrev37 08.85                                     Medlemsbrev67 05.89

Medlemsbrev8 07.82 – sikkerhetsreglerTNDK                    Medlemsbrev38 09.85                                     Medlemsbrev68 06-07-08.89

Medlemsbrev9 11.82 – Aarsmøte1982                                Medlemsbrev39 10-11.85                               Medlemsbrev68B 07-08.89Ekstra

Medlemsbrev10 12.82                                                        Medlemsbrev40 01-02.86                                Medlemsbrev69 09-10.89

Medlemsbrev11 01.83                                                        Medlemsbrev42 04.86                                     Medlemsbrev70 11.89

Medlemsbrev12 02.83                                                        Medlemsbrev43 05.86                                     Medlemsbrev71 12.89

Medlemsbrev13 03.83                                                        Medlemsbrev44 07-08.86                                Medlemsbrev72 01-02.90

Medlemsbrev14 04.83                                                        Medlemsbrev45 09.86                                     Medlemsbrev73 03.90

Medlemsbrev15 06.83                                                        Medlemsbrev46 10.86                                     Medlemsbrev73B 03.90

Medlemsbrev15b 08.83                                                      Medlemsbrev47 11-12.86                                Medlemsbrev74 04.90

Medlemsbrev16 09.83                                                        Medlemsbrev48 12.86                                     Medlemsbrev75 05.90

Medlemsbrev17 10.83                                                        Medlemsbrev49 01-02.87                                Medlemsbrev75B 05.90

Medlemsbrev18 11.83                                                        Medlemsbrev50 03.87                                     Medlemsbrev76 06-07.90

Medlemsbrev18B 11.83 Fest                                              Medlemsbrev51 04.87                                     Medlemsbrev77 07-08.90

Medlemsbrev19 12.83                                                        Medlemsbrev52 05-09.87                                Medlemsbrev78 09.90

Medlemsbrev20 01.84                                                        Medlemsbrev52B 09.87 FærderDK-Tur          Medlemsbrev78B 09.90

Medlemsbrev21 02.84                                                        Medlemsbrev53 10.87                                     Medlemsbrev79 10.90

Medlemsbrev22 04.83.pdf.                                                 Medlemsbrev54 11-12.87                                Medlemsbrev80 11.90

Medlemsbrev23 05.84                                                        Medlemsbrev55 01-02.88                                Medlemsbrev81 12.90

Medlemsbrev23B 05.84 Fest                                              Medlemsbrev56 03.88                                     Medlemsbrev82 01.91

Medlemsbrev24 06.84                                                        Medlemsbrev57 04.88                                      Medlemsbrev83 02.91

Medlemsbrev25 07.84                                                        Medlemsbrev58 05.88                                      Medlemsbrev83B 02.91

Medlemsbrev26 09.84                                                        Medlemsbrev59 06.88                                      Medlemsbrev84 03.91

Medlemsbrev27 10.84                                                        Medlemsbrev60 06-07.88                                 Medlemsbrev86 05.91

Medlemsbrev28 11.84                                                                                                                                  Medlemsbrev87 06-07-08.91

Medlemsbrev29 12.84                                                                                                                                  Medlemsbrev88 09.91

Medlemsbrev30 01.85                                                                                                                                  Medlemsbrev89 10.91

Medlemsbrev90 11.91

«BLEKKA»  (utgaver fra 2001 – 2009, siste utg. år): 

blekkanr71                          Blekkanr81                     blekkanr91

blekkanr72                          Blekkanr82                     blekkanr92

blekkanr73                          Blekkanr83                     blekkanr93

Blekkanr74                         Blekkanr84                     Blekkanr94

Blekkanr75                         Blekkanr85                     Blekkanr95

Blekkanr76                         Blekkanr86                     blekkanr96

Blekkanr77                         Blekkanr87                     blekkanr97

Blekkanr78                         Blekkanr88                     blekkanr98

Blekkanr79                         blekkanr89                     blekkanr99

Blekkanr80                         blekkanr90                     blekkanr100