HMS-dokumenter og IK strategi

1-00 Forside
1-01 HMS IK-strategi
1-02 Aktuelle forskrifter og hvordan TDK etterlever disse
1-03 Vurdering av risiko og tiltak for a¦è forhindre ulykker
1-04 Lov for Tønsberg Dykkeklubb_rev_14022024
1-5 Organisasjonsplan for Tønsberg Dykkeklubb_2022
1-06 Sjekkliste årsmøte
2-01 Styreverv og grupper
2-02 Instruks for styret
2-03 Instruks for leder
2-04 Instruks for sekretær
2-05 Instruks for kasserer
2-06 Instruks for sikkerhetsleder
2-07 Instruks for båtansvarlig
2-08 Instruks for materialforvalter
2-09 Instruks for turansvarlig
2-10 Instruks for revisorer
2-11 Instruks for valgkomite
2-12 Instruks for sikkerhetskomite
2-13 Instruks for dykkerledere
2-14 Instruks for båtgruppe
2-15 Instruks for båtførere
2-16 Instruks for kompressoransvarlige
2-17 Instruks for nestleder
2-18 Instruks for tur og aktivitetsgruppe
2-19 Instruks for årsmotet
2-20 Medlemmer
2-21 Organisert dykking og turer
2-22 Formaalsparagraf
2-23 Kalender for styret og komiteenes faste rutiner
2-24 Retningslinjer for overnattingsturer
2-25 Instruks for webmaster
2-26 Politiattester
2-27 Instruks for bruk av svømmehallen
2-28 Instruks for oppsett av dykketurer
2-29 Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
3-01 Sikkerhetsregler
3-02 Sjekkliste for dykkerleder
3-03 Dykkerflagg – instruks for bruk
3-04 Handsignaler
3-05 NDFs Sikkerhetsfond
3-06 Dykkerulykke
3-07 Dykkerulykke – Handlingsplan
3-08-dykkerulykke-alarmplan
3-09 Dykkerulykke – Bruk av VHF radio nodprosedyre
3-10 Dykkerulykke – Forstehjelp
3-11 Dykkerulykke – Hjerte og lungeredning
4-01 TDK eiendeler
4-04 Capella båtinstruks
4-05-fylleinstruks-lw450_es_silent_200_300bar
4-06 Fylleinstruks Nitrox King blender panel_rev4
4-08 Instruks for bruk av booster og deltrykksfylling Rev
4-09 Fylleinstruks Coltri kompressor
5-01 Oversikt over forsikringer
5-03 Registrering i Enhetsregisteret
5-04 Oversikt over avtaler
5-05 Opplæring og kurs
5-06 Bankforbindelse
6-01 Lov for Norges Dykkerforbund
6-08 Liste over hevdvunne normer
6-09 LOV 1978-06-09 nr 50 Kulturminneloven01
7-01 Styret og grupper_øvrige verv
7-02 Dykkelederliste
7-05 Medlemsliste for T¢nsberg Dykkeklubb
7-06 Prisliste
7-07 TDK Dykkerlogg
7-10 Norsk Dykkerforbund Administrasjon
7-11 Norges Dykkerforbund Forbundsstyret
7-12 Norges Dykkerforbund Utvalg
8-01 Avvikskjema
8-02 rapport om uønsket hendelse forside
8-03 møtereferat mal
8-04 mal for innkalling til Styrem¢te
8-05 søknad-om-klubbtur-med-overnatting