Booster \ deltrykksfylling

Klubben har nå gått til anskaffelse av Booster som kan brukes til fylling av O2 over 40% samt Helium, og deltrykksfylling.
Dette utstyret er KUN tilgjengelig for blendere med egen opplæring på dette utstyret.
Det er laget egen instruks for bruk av utstyret som skal benyttes.

Inntil 3L / 232bar flasker for typisk RB kan fylles med inntil 100% O2 for samme pris som Nitrox continous >40% O2, årskort til for tiden 500,-
I tillegg MÅ en ha fri luftfylling årskort til 550,- for enkeltmedlemmer alt. 800,- for familie.
Det er egne priser for bruk av dette ellers på større flasker, dvs. større enn 3L/ 232 bar.
For tiden koster det 5 øre pr. liter for Nitrox over 40% og 40 øre pr. liter for Helium. Dette må logges ved hver fylling på egne loggark.

Kontaktperson for dette utstyret er Thomas Vandbakk.