Styrets sammensetning

Klubbens styre 2024, fra årsmøtet 13.mars :


Leder: Thomas Vandbakk
Nestleder: Grit Barka
Kasserer: Inger Mari Jenssen
Sekretær: Oscar Skaue Jørgensen
Styremedlem: Tonje Goplen 
Styremedlem: Tone Jørgensen
1.Varamedlem: Unn-Tone Lien
2.Varamedlem: Hanko van Rooyen