Styrets sammensetning

Klubbens styre 2023 (fra årsmøtet 28.mars, oppdatert fra styremøte 11.10.) :


Leder: Thomas Vandbakk
Nestleder: Grit Barka
Kasserer: Svenn Ivar Fonn
Sekretær: Oscar Skaue Jørgensen
Styremedlem: Tonje Goplen 
Styremedlem: Inger Mari Jenssen
1.Varamedlem: Aarstein Vigulf