Gruppeorganisering ( fra styremøte 16.3.2021)

Tur- og aktivitetsgruppa består av: Stian Barka, Grit Barka, Espen Jørgensen og Kim F. Andersen.
Gruppa organiserer turaktivitetene i klubben, både nærturer og lengre turer.
Kontaktperson:  Grit Barka,  tlf. 46864918  e-post:  gb69@online.no

Båtgruppa består av: Thomas Kristiansen, Aarstein Vigulf ,Roger Strand og Rune Voldstad.
Gruppa organiserer drift og vedlikehold på båten, opplæring av båtførere og vurderer båtparken til enhver tid.
Kontaktperson:  Aarstein Vigulf,  tlf. 99721547   e-post:  avigulf@gmail.com

Kompressorgruppa består av: Carl Oscar Øhrn, Tom Christian Fagernes og Thomas Vandbakk.
Gruppa organiserer drift og vedlikehold av kompressoren, nitroxsystemet og booster.
Kontaktperson: Carl Oscar  tlf.  91161241  ELLER Tom Christian  tlf. 99388485.
Feil/mangler meldes på SMS til Carl Oscar og Tom Christian.