Gruppeorganisering ( fra årsmøte 28.03.2023)

Tur- og aktivitetsgruppa består av: Stian Barka, Grit Barka, Espen Jørgensen og Kim F. Andersen.
Gruppa organiserer turaktivitetene i klubben, både nærturer og lengre turer.
Kontaktperson: Grit Barka,  tlf. 46864918  e-post:  gb69@online.no

Fridykkergruppa
Gruppa organiserer trening og aktiviteter.
Kontaktperson: Kristian Tonnem  tlf. 97323712

Båtgruppa består av: Aarstein Vigulf ,Roger Strand, Rune Voldstad og Thomas Vandbakk.
Gruppa organiserer drift og vedlikehold på båten, opplæring av båtførere og vurderer båtparken til enhver tid.
Kontaktperson:  Aarstein Vigulf,  tlf. 99721547   e-post:  avigulf@gmail.com

Kompressorgruppa består av: Thomas Vandbakk og Constantin Ene.
Gruppa organiserer drift og vedlikehold av kompressoren, nitroxsystemet og booster.
Kontaktperson: Thomas  tlf. 95714295 
Feil/mangler meldes på SMS til Thomas.