Dykkesteder

Vi kjører turer med Capella hver torsdag og hver søndag fra ca. 1.april til 31. oktober.
I perioden 1.november – 31.mars er det turer kun 2. hver søndag. 
I fellesferietid (juli) er det ikke satt opp faste turer.

Beskrivelse av dykkesteder:  TDK_dykkesteder_Tønsberg_Nøtterøy
                                               TDK_dykkesteder_Tjøme

                                               Kart_dykkesteder        Nr. fra beskrivelse av dykkesteder i dok. over

 

NB!  15.april til 15.juli er det fuglefredning på utvalgte øyer i nasjonalparken.  Dette betyr at det ikke er lov å gå i land ELLER bevege seg nærmere enn 50 meter fra øya i angitt periode, selv under vann.
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?ma=AB65A
Her er kart over nasjonalparken med angivelse av fuglefredning (15.april – 15.juli)  Dette gjelder øyer merket SONE B.
Oversiktskart-Færder-nasjonalpark
I tillegg til Færder Nasjonalpark gjelder dette OGSÅ Søndre Missingen som er et av våre dykkesteder.