Kompressor

Klubben har nå fått en L &W 450 ES Silent kompressor. Den har kapasitet på 450L/min.
Det er 2 uttak for 232 bar og 2 for 300 bar. Begge varianter kan fylles samtidig.
Kompresoren er plassert i rød garasje i Vallø Båthavn.

Du MÅ ha opplæring og betalt for fri luftfylling for å fylle på denne!

Følgende kan kontaktes for opplæring på kompressor:
Roger Strand tlf.  94223290
Agnete Hafsø tlf. 48084639
Kai Määttänen tlf. 99310993
Aarstein Vigulf tlf. 99721547

Fylleinstruks:    4-05 Fylleinstruks LW450_ES_Silent_200_300bar

Lufttest: Luftprøve_L&W_450ES_2020

Kompressor_front_LQ