Kompressor

Klubben har nå fått en L &W 450 ES Silent kompressor. Den har kapasitet på 450L/min.
Det er 2 uttak for 232 bar og 2 for 300 bar. Begge varianter kan fylles samtidig.
Kompressoren er plassert i rød garasje i Vallø Båthavn.

Du MÅ ha opplæring og betalt for fri luftfylling for å fylle på denne!
Kompressor er kun tilgjengelig for klubbens medlemmer og det er lagt opp til selvbetjening etter opplæring.

Kan være mulighet for enkeltfyllinger, men dette ønsker vi helst ikke da vi ikke har åpningstider eller ansatte.

Pris gjestefylling:  95,- pr. flaske for luft,  150,- for Nitrox.  Betales til VIPPS #77287

Følgende kan kontaktes for opplæring på kompressor:

Thomas Vandbakk   tlf. 95714295
Stian Barka  tlf. 90023374
Grit Barka tlf. 46864918

Fylleinstruks:    4-05 Fylleinstruks LW450_ES_Silent_200_300bar

Kompressor_front_LQ