Kurs

Klubben har kontakt med freelance instruktører som arrangerer kurs når det passer for dem.

Ta kontakt med instruktørene Agnete og Terje Hafsø tlf. 48084639 eller
mail til  agnete.hafso@gmail.com for informasjon og påmelding på mulige kursdatoer.
CMAS* grunnkurs
CMAS ** videregående sportsdykking
CMAS *** avansert sportsdykking
CMAS Nitrox
CMAS Nitrox blender
CMAS Trimix blender
CMAS Advanced Nitrox
Dykking med barn
Tørrdraktskurs, prøvedykking og oppfriskningskurs.
HVOR: Vestfold omr. (primært Horten-Tønsberg)
Kan også tilby utstyrsleie og salg av nytt utstyr    www.xsports.no

http://www.ndf.no/Bli-dykker

**************************************************************

Andre instruktører i området:

Kristian Torød Flakstad, tlf. 91682901,  e-post: kristian@divetech.no  NIVÅ: _KUN_ videregående kurs fra IANTD og PSAI opp til trimix / CCR.  HVOR: Vestfold.

Sandefjord Dykkeskole,   https://www.sandefjorddykkeskole.no/dykkeskolen/dykkekurs/        post@sandefjorddykkeskole.no  NIVÅ: CMAS* til ***. HVOR: Sandefjord

Jan Kirkemyr,  tlf. 95743136,  e-post: info@jankirkemyrdykkeskole.no   NIVÅ:CMAS* opp til trimix nivå, samt RAID. HVOR: Larvik.

Stavern Dykkersenter AS , tlf. 92 84 28 33,  e-post: post@staverndykk.no  NIVÅ: PADI opp til Divemaster.  HVOR:  Stavern.

NDF e-læringsportal:

https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=13