Kurs

Klubben har kontakt med freelance instruktører som arrangerer kurs når det passer for dem.

Kristian Torød Flakstad, tlf. 91682901,  e-post: kristian@divetech.no  NIVÅ: _KUN_ videregående kurs fra IANTD og PSAI opp til trimix / CCR.

Samt nitrox-kurs HVOR: Vestfold.

**************************************************************

Andre instruktører i området:

Sandefjord Dykkeskole,   https://www.sandefjorddykkeskole.no     post@sandefjorddykkeskole.no  NIVÅ: PADI alle nivå til og med PADI Divemaster . HVOR: Sandefjord

*****************************

Drammen Dykkerskole,  Trond Erik Backe tlf. 95223011. kontakt@dindykkeskole.no, NIVÅ: CMAS P1, P2 og P3.    Hvor: Vestfold og Drammen.

*********************

Roy I. Dahl,  tlf. 47200410,  e-post: rddykk@yahoo.no,  NIVÅ:  CMAS delfin (dykking med barn), CMAS P1 og P2.  HVOR:  Horten.

*************************

Jan Kirkemyr,  tlf. 95743136,  e-post: info@jankirkemyrdykkeskole.no   NIVÅ:CMAS P1 opp til trimix nivå, samt RAID. HVOR: Larvik.

********************************

Stavern Dykkersenter AS , tlf. 92 84 28 33,  e-post: post@staverndykk.no  NIVÅ: PADI opp til Divemaster.  HVOR:  Stavern.

NDF e-læringsportal:
https://ndf.no/utdanning/e-laring/

http://www.ndf.no/Bli-dykker