Endring i varslingsrutiner ved dykkerulykker

På grunn av overgang til nytt nødnett er det en del gamle telefonnumre som trekkes inn, deriblant «dykketelefonnummeret» til legevakta ved Haukeland Universitetssykehus.

Ved akutte symptomer etter dykk, ring 113 og be om å få snakke med nærmeste dykkelege.
Om det ikke er øyeblikkelig hjelp, men det haster litt med å få kontakt med dykkelege, ring:

Oslo:  Oslo universitetssykehus Ullevål,  tlf. 22932241
Bergen:  Haukeland universitetssjukehus,  tlf.  55361700
Tromsø: Universitetssykehuset Nord-Norge , tlf. 113

Det er lurt å ringe nærmeste dykkerlege, da behandling vanligvis skjer ved det nærmeste senteret.
Ved andre dykkerelaterte spørsmål (ikke øyeblikkelig hjelp):  Ring Seksjon for hyperbarmedisin, Haukeland universitetssjukehus
man-fre, 0800-1600  tlf. 55973974

varslingsrutiner-ved-dykkerulykker

Ryddeaksjon 17.september i kanalen ved Tønsberg brygge

I forbindelse med midler fra NDF og Sparebankstiftelsen DnB har Tønsberg Dykkeklubb og Tønsberg Havnevesen inngått avtale om ryddedugnad. Ryddeaksjonen skal avholdes ved Tønsberg Brygge lørdag den 17 september fra kl. 1000 til kl. 1400.

En del lokale firmaer stiller med sponsormidler og materiell. I den forbindelse er det ønskelig med hjelp fra medlemmer som kan hjelpe til både over- og under vann.

Dykking (Alle som ønsker kan dykke – rullering)
Få søppel til container
Overflateberedskap (dykkeleder, båtfører etc.)
Administrative oppgaver

Skriv gjerne om det er spesielle ønsker til arbeidsoppgaver, utover dette tildeles arbeidsoppgaver fortløpende.

Svarfrist innen 2.september 2016 på Tønsberg Dykkeklubb sin epostadresse:  tonsbergdykk@gmail.com

Hilsen
Kai
leder

Førsteside Ryddedugnad

Ny kompressor er operativ

Da er den nye luftkompressoren operativ.
Vi er i gang med opplæring og en av følgende personer MÅ kontaktes for opplæring på denne:
Marius tlf. 90083330
Agnete tlf. 48084639
Kai tlf. 99310993
Tore tlf. 92607642
Aarstein tlf. 99721547

Det er viktig at ALLE som skal fylle på kompressoren får opplæring av en av disse slik at vi har kontroll på
hvem som har fått opplæring!

Husk å ta med dykkesertifikatet ditt slik at vi får registrert det samtidig, og som vi har krav til i vår HMS!

Kompressor_front_LQ