Innkalling til årsmøte 23.mars

Årsmøtet blir torsdag 23.mars i Vallø Båthavn, (grå huset)  kl. 1900.

Innkalling her:    Innkalling til Årsmøte for Tønsberg dykkeklubb 2017

Saker som skal behandles må være styret i hende 7.mars,  tonsbergdykk@gmail.com
Årsmøtepapirer blir tilgjengelig her innen 16.mars.
Du har stemmerett på årsmøtet når kontingent er betalt, er 15 år eller eldre og har vært medlem i min. en måned, iht. lover.

Vel møtt!

Nitrox continous blenderpanel er klar til bruk

Endelig er panelet klar til å bli tatt i bruk for de som har blender sertifikat.
Vi starter opplæring av de som ønsker å bruke det tirsdag 29.november kl. 1800 på Vallø. Husk å ta med ditt blendersertifikat!
Det vil være gratis å fylle nitrox ut året. Fra 2017 vil det koste 500,- pr. år å fylle nitrox fra dette panelet.
Følgende er opplæringsansvarlige for blenderpanelet:
Agnete Hafsø tlf. 48084639
Marius Berntsen tlf. 90083330
Kai Määttänen tlf. 99310993
Aarstein Vigulf tlf. 99721547

Kontakt en av disse om det ønskes opplæring ut over denne datoen.

nitrox_oversikt

 

Klubbkveld 16.november

Onsdag 16. november kl. 1800 blir det klubbkveld på Vallø, grå huset til båtforeningen.
Her blir det muligheter å se bilder og video fra årets turer og treff samt sosialisering. Se ikke bort ifra at det blir noe å bite i også.
Har du noe du vil vise som du har tatt selv så er det bare å komme med det, enten på fil eller egen PC.

Velkommen på klubbkveld!

 

Endring i varslingsrutiner ved dykkerulykker

På grunn av overgang til nytt nødnett er det en del gamle telefonnumre som trekkes inn, deriblant «dykketelefonnummeret» til legevakta ved Haukeland Universitetssykehus.

Ved akutte symptomer etter dykk, ring 113 og be om å få snakke med nærmeste dykkelege.
Om det ikke er øyeblikkelig hjelp, men det haster litt med å få kontakt med dykkelege, ring:

Oslo:  Oslo universitetssykehus Ullevål,  tlf. 22932241
Bergen:  Haukeland universitetssjukehus,  tlf.  55361700
Tromsø: Universitetssykehuset Nord-Norge , tlf. 113

Det er lurt å ringe nærmeste dykkerlege, da behandling vanligvis skjer ved det nærmeste senteret.
Ved andre dykkerelaterte spørsmål (ikke øyeblikkelig hjelp):  Ring Seksjon for hyperbarmedisin, Haukeland universitetssjukehus
man-fre, 0800-1600  tlf. 55973974

varslingsrutiner-ved-dykkerulykker

Ryddeaksjon 17.september i kanalen ved Tønsberg brygge

I forbindelse med midler fra NDF og Sparebankstiftelsen DnB har Tønsberg Dykkeklubb og Tønsberg Havnevesen inngått avtale om ryddedugnad. Ryddeaksjonen skal avholdes ved Tønsberg Brygge lørdag den 17 september fra kl. 1000 til kl. 1400.

En del lokale firmaer stiller med sponsormidler og materiell. I den forbindelse er det ønskelig med hjelp fra medlemmer som kan hjelpe til både over- og under vann.

Dykking (Alle som ønsker kan dykke – rullering)
Få søppel til container
Overflateberedskap (dykkeleder, båtfører etc.)
Administrative oppgaver

Skriv gjerne om det er spesielle ønsker til arbeidsoppgaver, utover dette tildeles arbeidsoppgaver fortløpende.

Svarfrist innen 2.september 2016 på Tønsberg Dykkeklubb sin epostadresse:  tonsbergdykk@gmail.com

Hilsen
Kai
leder

Førsteside Ryddedugnad