Lovendring

NIF har endret lovnormen og klubben er dermed forpliktet til å endre klubbens lov i tråd med denne. Slik er klubbens nye lov:  1-04 Lov for Tønsberg Dykkeklubb_2022