Ekstraordinært årsmøte 15.november

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte 15. november kl. 1800 på Teams. Formålet er å justere kontingenter for 2023. Innkalling til Ekstraordinært årsmøte for Tønsberg Dykkeklubb 2022 Forslag til sak for EO årsmøte  Protokoll fra årsmøtet:  sign_protokoll_EO_aarsmøte_TDK_20221115

Innkalling til årsmøte og medlemsmøte

Årsmøtet blir 3.mars kl. 1800 på Vallø ( foreningshuset) Vi avholder også et medlemsmøte rett etter dette. Innkalling til Årsmøte & medlemsmøte for Tønsberg dykkeklubb 2020 Årsmøtepapirer kan lastes ned her: https://www.tbgdykk.no/dokumenter/arsmotepapirer-2020/ Vel møtt!

Medlemsmøter

Det blir medlemsmøter på Vallø tirsdag 19.3  og onsdag 3.4. begge dager kl. 1800 Temaene er hhv. «Hvor vil du reise på tur ?»    og «Grottedykking samt feltvedlikehold av utstyr ved Mikkel Stokke» Vel møtt!