Innkalling til årsmøte og medlemsmøte

Årsmøtet blir 3.mars kl. 1800 på Vallø ( foreningshuset) Vi avholder også et medlemsmøte rett etter dette. Innkalling til Årsmøte & medlemsmøte for Tønsberg dykkeklubb 2020 Årsmøtepapirer kan lastes ned her: https://www.tbgdykk.no/dokumenter/arsmotepapirer-2020/ Vel møtt!