Medlemsmøter

Det blir medlemsmøter på Vallø tirsdag 19.3  og onsdag 3.4. begge dager kl. 1800
Temaene er hhv. «Hvor vil du reise på tur ?»    og «Grottedykking samt feltvedlikehold av utstyr ved Mikkel Stokke»

Vel møtt!