Påskedykking

Da blir det muligheter for påskedykk.
I tidsrommet 18.-22. april vil det være mulig å bli med på tur med Capella.
Følg med på info \ arrangementer på Facebook-gruppa.
Båtførere vil være Kai og Per-Olav.

Medlemsmøter

Det blir medlemsmøter på Vallø tirsdag 19.3  og onsdag 3.4. begge dager kl. 1800
Temaene er hhv. «Hvor vil du reise på tur ?»    og «Grottedykking samt feltvedlikehold av utstyr ved Mikkel Stokke»

Vel møtt! 

Liveaboard tur til Rødehavet 11.- 20.oktober 2019

Da kan vi tilby tur til Rødehavet med Scubatravel 11. – 20.oktober 2019.
Rute:  Wrecks & Reefs North            Pris:   14995,- pr. dykker.
På grunn at vi har få plasser reservert for dykkeklubben er det bindende påmelding å sende email til:  gb69@online.no med:
– navn
– email
– telefonnummer
***også blir dere kontaktet fra scubatravel ift. betaling, utstyr, ekstra osv.
Mer info her:
https://www.facebook.com/events/2066206553419139/

Ryddedugnad Tønsberg Havn 29.september

I forbindelse med midler fra NDF og Sparebankstiftelsen DNB har Tønsberg Dykkeklubb og Tønsberg Havnevesen inngått avtale om ny ryddedugnad. Ryddeaksjonen skal avholdes ved Tønsberg Brygge lørdag 29. september fra kl. 1000 til kl. 1400.                                                      Vi fortsetter der vi slapp høsten 2016.
Noen lokale firmaer stiller med sponsormidler og materiell. I den forbindelse er det ønskelig med hjelp fra medlemmer som kan hjelpe til BÅDE over og under vann. 

  • Dykking (Alle som ønsker kan dykke – rullering)  NB! Dykker bør ha grei oppdriftskontroll og noe kontroll på retning under vann.
  • Få søppel til container
  • Overflateberedskap (dykkeleder, båtfører etc.)

 Skriv gjerne om det er spesielle ønsker til arbeidsoppgaver, utover dette tildeles arbeidsoppgaver fortløpende.                                                           NB! Dette er en dugnad som vi har satt opp i budsjettet så det er viktig også for klubbens økonomi i TILLEGG til miljøet at vi får gjennomført den.  

Svarfrist innen 12.september på Tønsberg Dykkeklubb sin epostadresse:   tonsbergdykk@gmail.com

Bli med på en innsats for miljøet!