Endring i varslingsrutiner ved dykkerulykker

På grunn av overgang til nytt nødnett er det en del gamle telefonnumre som trekkes inn, deriblant «dykketelefonnummeret» til legevakta ved Haukeland Universitetssykehus. Ved akutte symptomer etter dykk, ring 113 og be om å få snakke med nærmeste dykkelege. Om det ikke er øyeblikkelig hjelp, men det haster litt med å få kontakt med dykkelege, ring: Oslo:  Oslo universitetssykehus Ullevål, Continue reading Endring i varslingsrutiner ved dykkerulykker→

Ny kompressor er operativ

Da er den nye luftkompressoren operativ. Vi er i gang med opplæring og en av følgende personer MÅ kontaktes for opplæring på denne: Marius tlf. 90083330 Agnete tlf. 48084639 Kai tlf. 99310993 Tore tlf. 92607642 Aarstein tlf. 99721547 Det er viktig at ALLE som skal fylle på kompressoren får opplæring av en av disse slik at vi har kontroll på Continue reading Ny kompressor er operativ→

Ny kompressor

Da har vi kjøpt «ny» kompressor etter årsmøtevedtak. Det er en Lenhardt & Wagner 450 ES silent.  450 min\L.  1998 mod. Denne er nå levert på service før vi monterer den i kompressorbua. Det vil bli etablert ny kompressorinstruks og opplæring av alle som skal bruke den etterhvert. Våre nåværende kompressorer vil etterhvert komme for salg. Mer info kommer.  

Aktivitetsdag 31.oktober

Lørdag 31.oktober skal vi ha stand på Tønsberg torv kl. 12-15 i forbindelse med aktivitetsdag arr. av RAUS i samarbeid med Tønsberg Idrettsråd. Her stiller vi med Dykketanken og noen aktiviteter for barn sammen med mange andre foreninger. Kan DU tenke deg å bidra med noe el. dykke i tanken, send e-post til tonsbergdykk@gmail.com el. møt opp.