Ny kompressor er operativ

Da er den nye luftkompressoren operativ.
Vi er i gang med opplæring og en av følgende personer MÅ kontaktes for opplæring på denne:
Marius tlf. 90083330
Agnete tlf. 48084639
Kai tlf. 99310993
Tore tlf. 92607642
Aarstein tlf. 99721547

Det er viktig at ALLE som skal fylle på kompressoren får opplæring av en av disse slik at vi har kontroll på
hvem som har fått opplæring!

Husk å ta med dykkesertifikatet ditt slik at vi får registrert det samtidig, og som vi har krav til i vår HMS!

Kompressor_front_LQ