Ny kompressor

Da har vi kjøpt «ny» kompressor etter årsmøtevedtak.
Det er en Lenhardt & Wagner 450 ES silent.  450 min\L.  1998 mod. Denne er nå levert på service før vi monterer den i kompressorbua.
Det vil bli etablert ny kompressorinstruks og opplæring av alle som skal bruke den etterhvert.
Våre nåværende kompressorer vil etterhvert komme for salg.
Mer info kommer.
L&W450 ES_Front