Endring i varslingsrutiner ved dykkerulykker

På grunn av overgang til nytt nødnett er det en del gamle telefonnumre som trekkes inn, deriblant «dykketelefonnummeret» til legevakta ved Haukeland Universitetssykehus. Ved akutte symptomer etter dykk, ring 113 og be om å få snakke med nærmeste dykkelege. Om det ikke er øyeblikkelig hjelp, men det haster litt med å få kontakt med dykkelege, ring: Oslo:  Oslo universitetssykehus Ullevål, Continue reading Endring i varslingsrutiner ved dykkerulykker→