Info om aktivitetsbegrensninger pga. Koronavirus pandemien

Heisann alle medlemmer

Det er fra NIF kommet mail om at all idrettsaktivitet skal avlyses umiddelbart.

Dette betyr at svømmehallen stenges. Klubbturer utgår frem til ny beskjed kommer.