Gruppeorganisering

Tur- og aktivitetsgruppa består av: John Walter Nilsen, Espen Jørgensen og Grit Barka.
Gruppa organiserer turaktivitetene i klubben, både nærturer og lengre turer.

Båtgruppa består av: Kai Määttänen, Thomas Kristiansen og Aarstein Vigulf.
Gruppa organiserer drift og vedlikehold på båten, opplæring av båtførere og vurderer båtparken til enhver tid.

Kompressorgruppa består av: Arne Henry Heen og Carl Oscar Øhrn.
Gruppa organiserer drift og vedlikehold av kompressoren, nitroxsystemet og booster.

Kontakt disse om du har spørsmål til de ulike gruppene.