Gruppeorganisering

Tur- og aktivitetsgruppa består av: Grit Barka, Espen Jørgensen og Kim Andersen.
Gruppa organiserer turaktivitetene i klubben, både nærturer og lengre turer.
Kontaktperson:  Grit Barka,  tlf. 46864918  e-post:  gb69@online.no

Båtgruppa består av: Kai Määttänen, Thomas Kristiansen og Aarstein Vigulf.
Gruppa organiserer drift og vedlikehold på båten, opplæring av båtførere og vurderer båtparken til enhver tid.
Kontaktperson:  Aarstein Vigulf,  tlf. 99721547   e-post:  avigulf@gmail.com

Kompressorgruppa består av: Roger Strand og Agnete Hafsø.
Gruppa organiserer drift og vedlikehold av kompressoren, nitroxsystemet og booster.
Kontaktperson:  Roger Strand  tlf. 94223290   ELLER  Agnete Hafsø  tlf. 48084639
Feil/mangler meldes på SMS til Roger og Agnete