Kompressor

Klubben har nå fått en L &W 450 ES Silent kompressor. Den har kapasitet på 450L/min.
Det er 2 uttak for 232 bar og 2 for 300 bar. Begge varianter kan fylles samtidig.
Kompressoren er plassert i rød garasje i Vallø Båthavn.

Du MÅ ha opplæring og betalt for fri luftfylling for å fylle på denne!
Kompressor er kun tilgjengelig for klubbens medlemmer og det er lagt opp til selvbetjening etter opplæring.

Kan være mulighet for enkeltfyllinger, men dette ønsker vi helst ikke da vi ikke har åpningstider eller ansatte.

Følgende kan kontaktes for opplæring på kompressor:
Roger Strand tlf.  94223290
Agnete Hafsø tlf. 48084639
Kai Määttänen tlf. 99310993
Aarstein Vigulf tlf. 99721547

Fylleinstruks:    4-05 Fylleinstruks LW450_ES_Silent_200_300bar

Lufttest: Luftprøve_L&W_450ES_2020

Kompressor_front_LQ