Årsmøte onsdag 13.februar

Onsdag 13. februar kl.1900 er det årsmøte.

Sted: Peppes Pizza, Nedre Langgate 26b, Tønsberg.

Det er vanlige årsmøtesaker til behandling og gjennomgang av første året i sammenslått klubb.

Klubben spanderer pizza, event. drikke bet. av den enkelte.

Forslag til årsmøtet må være innsendt styret pr. mail til tonsbergdykk@gmail.com innen 30. januar.

Årsmøtepapirer og dagsorden vil bli offentliggjort pr. mail seinest ei uke før møtet.

 

Vel møtt!

møte2