Styrets forslag kontingent og båtførerkompensasjon