Aktiviteter utsatt pga. Covid19

Klubben kan ikke arrangere verken turer eller andre arrangementer nå grunnet Covid19.  Slik vil det være fram til 11.april.                                                                              Vi må forholde oss til tiltak bestemt av Tønsberg Kommune og nasjonale retningslinjer.

Styret