Capella døpt

Da har vi gjennomført dåp av Capella og fått satt på navn og logo.

Må hell og lykke følge deg på alle turer!

Takk til Roy for godt navneforslag.

Dåp5