Dykketur med Steinbiten / Rødnebb, kl. 1000 fra Kjøpmannskjær


Arrangementdetaljer

  • Date:

Påmelding til Jon, tlf. 90646819, innen lørdag kl. 1800.