Kompressorservice og luftprøver er tatt

Da er årets service på luftkompressor tatt og luftprøver er godkjent.