Motorhavari på Capella

Da har vi dessverre gått på grunn med Capella i god fart og undervannshuset er defekt.
Motor er nå fikset og båten er i drift igjen!  ( pr. 9.6.17)