Nitrox continous blenderpanel er klar til bruk

Endelig er panelet klar til å bli tatt i bruk for de som har blender sertifikat.
Vi starter opplæring av de som ønsker å bruke det tirsdag 29.november kl. 1800 på Vallø. Husk å ta med ditt blendersertifikat!
Det vil være gratis å fylle nitrox ut året. Fra 2017 vil det koste 500,- pr. år å fylle nitrox fra dette panelet.
Følgende er opplæringsansvarlige for blenderpanelet:
Agnete Hafsø tlf. 48084639
Marius Berntsen tlf. 90083330
Kai Määttänen tlf. 99310993
Aarstein Vigulf tlf. 99721547

Kontakt en av disse om det ønskes opplæring ut over denne datoen.

nitrox_oversikt