Nye retningslinjer Covid-19

Smitten er tilbake og det er blitt nødvendig med nye tiltak.
De reglene som gjelder for Tønsberg kommune finner du her:

https://www.tonsberg.kommune.no/aktuelt/koronavirus/rad-og-regler-i-tonsberg/

Det viktigste er:
Det er begrensninger igjen på antall som kan samles inne. Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
Dette vil gjelde i svømmehallen og event. møter i klubben.
 
1 meter avstandsregel er gjeninnført.
 
Hold dere hjemme hvis dere er syke eller har symptomer !
 
Les mere om oppdatert Covid-19 forskrift her: