SMS-tjeneste etablert

Da har vi etablert SMS-tjeneste for turer.

Dette er en info som blir sendt til de medlemmer som ønsker det om førstkommende turer.

NB! Det er _KUN_ enveiskommunikasjon, altså ikke mulig å svare på meldingen til avsenderen,_MEN_ til event. nr. som er oppgitt.

Det koster ikke mottaker noe å motta infoen, men du bør være interessert i å dra på turer av og til da prisen belastes klubben.

Dersom du ønsker denne tjenesten send en mail til:  tonsbergdykk@gmail.com Oppgi navn og mobiltlf. så blir du satt på SMS-lista.

Dette er et supplement til facebook-gruppen.

mobil