Slipping av Sjarken, detaljer

Båten blir tatt opp 22. mai ca. 1200. Dette er det som planlegges gjenomført:

– Høytrykkspyle under. (22.mai)

– rydde ut av lasterom, kaste ukurante ting.

– Påføre bunnstoff. ( tidligst 23.mai)

– Pusse av all løs maling / rust m stålbørste. Utvendig rødt + grått utedekk.

– Mette rust rundt koøyer innvendig m owatrol.

– Mette alle rustflekker på jern med Owatrol.

– Legge på 2-komp epoxyprimer på steder som er flekket ?

– Legge på 2 komp epoxyprimer på utedekk.

– Male utvendig skrogside rød.

 – Fixe girproblem – gjennomgående skruer + smøre opp wire, sjekke bevegelse girinngang.

 – Bytte skruer på dekk – låse m tec7

 – Sjekke vannlekkasje kjølesløyfe utvendig.

 – Sjekke innfesting flyndre / rorfeste – noe er løst der…

 – Sjekke badeplattform – noe er løst.

– Sjekke skrog-gjennomføringer v toalett

 

Hvis vi får tid så skal dette også vurderes ( kan utføres seinere, når båten ligger på sjøen):

– Bytte pakninger / pinnebolter eksosmanifold

 Bytte motorolje oljefilter dieselfilter

– Sjekke / etterfylle fettpresser.

– Spraye med owatrol i lagerrom og ved kjølevannspåfyllingsrom

– male styrhuset hvitt

– bytte planker på plattform…

 

Har du lyst å bidra\spesiell kompetanse på noe, kontakt Kjell-Otto, tlf. 48160661, el. Aarstein tlf. 99721547.