Vinterplass for Sjarken

Sjarken er nå flyttet til vestsiden av Vallø Båthavn (Vestre Molo, plass 3)

Det er samme siden som garasjen hvor kompressorene står. Opplasting vil skje fra servicebrygga eller utsettingsbrygga rett innenfor. Alle turer fram til våren vil gå derfra.

NB! Parkering under turer skal bare skje på oppmerkede felter på plassen mellom bryggene og kompressorgarasjen, event. lenger unna.