Aktiviteter på åpning av nasjonalparken 31. august + 1.september

Det planlegges å kjøre Sjarken utover til Verdens Ende og markere klubbens eksistens ved åpningen kl. 10-12.

Mulighet for dykking i området utenfor etter dette_SAMT_ fra Hvasser på søndagen 1.september.

På lørdag er det opplasting fra Sandøsund kl. 0915. ( IKKE mulig å laste opp på Verdens Ende pga. arr.)

På søndag er det avgang fra fiskebrygga på Hvasser kl. 1000.  Påmelding til Jon tlf. 90646819.

Link til nasjonalpark åpningen:

http://tb.no/nyheter/regjeringen-vedtok-ferder-nasjonalpark-1.8010947

http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Miljo-og-klima/Verneomrader/Nasjonalpark-i-Vestfoldskjargarden/

https://www.tjome.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=2865&back=1&MId1=667

Færder-nasjonalpark