Sjarken er flyttet til Verdens Ende (for en periode)

Sjarken er nå flyttet midlertidig til Verdens Ende.

Turer vil gå derfra en periode framover.

Imidlertid har vi ikke fått klar ei turliste ennå, så turer vil gå sporadisk, dvs. når en båtfører kan kjøre.

 

Dersom DU er interessert i å bli båtfører generelt for klubben, så ta kontakt med Eivind tlf. 97681319 eller Aarstein tlf. 99721547 alt. tonsbergdykk@gmail.com