God sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer og dykkevenner riktig god sommer!

Det er ingen oppsatte terminturer i juli men følg med på SMS, mail eller Facebookgruppen for dykkeaktivitet.

Dersom du vil ha info om turer på SMS _MÅ_ du sende mail til tonsbergdykk@gmail.com og oppgi navn og nummer. (kun for medlemmer)