Innkalling til årsmøte 23.mars

Årsmøtet blir torsdag 23.mars i Vallø Båthavn, (grå huset)  kl. 1900.

Årsmøtepapirer er tilgjengelig her:

Årsmøtepapirer 2017

Du har stemmerett på årsmøtet når kontingent er betalt, er 15 år eller eldre og har vært medlem i min. en måned, iht. lover.

Vel møtt!