Innkalling til årsmøte 2014

Torsdag 13. februar kl.1900 er det årsmøte.

Sted:  Kilengata 24, Tønsberg. (Tønsberg Kommune, Bydrift, driftsavd.)

Link til kart: http://kart.gulesider.no/m/nNpsl

Det er vanlige årsmøtesaker til behandling samt gjennomgang av drift av Håreken.

Klubben spanderer pizza og min.vann.

Forslag til årsmøtet må være innsendt styret pr. mail til tonsbergdykk@gmail.com innen 30. januar.

Årsmøtepapirer vil bli offentliggjort pr. mail seinest ei uke før møtet.

Medlemmer som har bet. kontingent for 2013 har stemmerett på møtet.

Link til årsmøtepapirer:  
https://www.tbgdykk.no/om-oss/dokumenter/motereferater/arsmotepapirer-2014/

 

Link til Lover: https://www.tbgdykk.no/lover-og-regler/

 

Vel møtt!