Sjarken er solgt!

Sjarken er solgt til sjøentreprenørselskapet Arctic Seaworks AS.

Den skal i første omgang brukes på oppdrag i Mjøsa.

 

Prosjektgruppe NY båt er i arbeid for å finne ny båt.