St.Hans tur med Sjarken

Vi tar en tur med Sjarken lørdag 23.juni for å se på båtkortesjen i Bjerkø-/ Årøysund og ankrer opp og griller et sted.

NB! Værforbehold ( Hvis regn blir det avlyst)

Avgang fra Vallø ca. 1730.  Båtkortesjen starter fra Barneskjær kl. 1800.  Muligheter for å gå ombord på Fjærholmen ( østre brygge ved seilbåtene).

Påmelding til Kjell-Otto, tlf. 48160661.