Ryddedugnad Tønsberg Havn 29.september

I forbindelse med midler fra NDF og Sparebankstiftelsen DNB har Tønsberg Dykkeklubb og Tønsberg Havnevesen inngått avtale om ny ryddedugnad. Ryddeaksjonen skal avholdes ved Tønsberg Brygge lørdag 29. september fra kl. 1000 til kl. 1400.                                                      Vi fortsetter der vi slapp høsten 2016.
Noen lokale firmaer stiller med sponsormidler og materiell. I den forbindelse er det ønskelig med hjelp fra medlemmer som kan hjelpe til BÅDE over og under vann. 

  • Dykking (Alle som ønsker kan dykke – rullering)  NB! Dykker bør ha grei oppdriftskontroll og noe kontroll på retning under vann.
  • Få søppel til container
  • Overflateberedskap (dykkeleder, båtfører etc.)

 Skriv gjerne om det er spesielle ønsker til arbeidsoppgaver, utover dette tildeles arbeidsoppgaver fortløpende.                                                           NB! Dette er en dugnad som vi har satt opp i budsjettet så det er viktig også for klubbens økonomi i TILLEGG til miljøet at vi får gjennomført den.  

Svarfrist innen 12.september på Tønsberg Dykkeklubb sin epostadresse:   tonsbergdykk@gmail.com

Bli med på en innsats for miljøet!

Ryddeaksjon 17.september i kanalen ved Tønsberg brygge

I forbindelse med midler fra NDF og Sparebankstiftelsen DnB har Tønsberg Dykkeklubb og Tønsberg Havnevesen inngått avtale om ryddedugnad. Ryddeaksjonen skal avholdes ved Tønsberg Brygge lørdag den 17 september fra kl. 1000 til kl. 1400.

En del lokale firmaer stiller med sponsormidler og materiell. I den forbindelse er det ønskelig med hjelp fra medlemmer som kan hjelpe til både over- og under vann.

Dykking (Alle som ønsker kan dykke – rullering)
Få søppel til container
Overflateberedskap (dykkeleder, båtfører etc.)
Administrative oppgaver

Skriv gjerne om det er spesielle ønsker til arbeidsoppgaver, utover dette tildeles arbeidsoppgaver fortløpende.

Svarfrist innen 2.september 2016 på Tønsberg Dykkeklubb sin epostadresse:  tonsbergdykk@gmail.com

Hilsen
Kai
leder

Førsteside Ryddedugnad